Pavojingų (ADR) krovinių pervežimas

Pavojingų krovinių grupei priskiriami tie kroviniai, kurie vežant arba saugojant gali tapti susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi bei gali sukelti kitų krovinių, statinių ir įrenginių gedimą bei užteršti aplinką.

UAB „Lagera” teikia pavojingų krovinių (ADR) pervežimo paslaugą. Galime vežti 2, 3, 4, 5, 6, 8 ir 9 klasės pavojingus krovinius.

Tokius krovinius vežant ir saugojant reikia laikytis atitinkamų atsargumo priemonių. Mes pasirūpiname, kad transporto priemonės būtų specialiai pritaikytos gabenti pavojingus krovinius.

Prieš gabenant pavojingą krovinį vairuotojai tam atsakingai parengiami – užtikriname, kad mūsų darbuotojai išklausytų specialų kursą ir turėtų reikiamus pažymėjimus.
Transporto priemonės yra paženklintos pagal visus standartus.    
Automobiliuose įrengta palydovinio ryšio sistema leidžia gauti tikslią informaciją apie automobilio judėjimo ir buvimo vietą bei užtikrina vežamo krovinio saugumą.

Civilinė vežėjo atsakomybė, apdrausta patikimoje įmonėje pagal CMR ir TIR konvencijų sąlygas – dar vienas gabenamų krovinių saugumo garantas.

Translate »